Przystanek
autobusowy
Posag 7 Panien 01
(naprzeciw bramy
wjazdowej do
Energetyki Ursus)

Stań przy słupku przystankowym i nakieruj urządzenie na bramę wjazdową po drugiej stronie ulicy, by wysłuchać opowieści o ożywianiu terenów byłych Zakładów w Ursusie poprzez sztukę oraz o niezwykłej energii, jaka drzemie w mieszkańcach dzielnicy.

(Dostępne tylko na urządzeniu mobilnym)

Wydarzenia artystyczne na terenach byłej fabryki w Ursusie uwiecznia film dokumentalny Jaśminy Wójcik „Ursus znaczy niedźwiedź”, będący zarazem apelem o upamiętnienie dziejów tego niezwykłego miejsca.

IDŹ DO
PRZYSTANKU

Przejdź na drugą stronę ulicy (przejście dla pieszych znajduje się po Twojej prawej stronie) i podążaj dalej wzdłuż ul. Posag 7 Panien, aż – minąwszy ogrodzenie Energetyki Ursus – dojdziesz do następnego przystanku autobusowego oznaczonego symbolem „Posag 7 Panien 02”. Zatrzymaj się przy słupku przystankowym i nakieruj urządzenie na tabliczkę z autobusem.